• شارژ 

   

  مهتاب چی شد پس این شارژ ؟ مشتری اومده دوباره -

   ... آخه نه نه دست خودم که نیست ... -

  بمیری ایشاا... که از دست همتون راحت بشم -

  دیگه کسی شارژ نمیده .... من چیکار کنم ؟؟ -

  ....

  مهتاب چی شد پس این شارژ ؟ مشتری اومده دوباره -

   ... آخه نه نه دست خودم که نیست ... -

  بمیری ایشاا... که از دست همتون راحت بشم -

  دیگه کسی شارژ نمیده .... من چیکار کنم ؟؟ -

  ... امروز فقط دو تا شارژ گرفتی که یکیش هم سرکاری بوده ... مشتری هم که رفت ... -

  مهتاب پرده را کنار زد و داخل شد و درحالیکه رژ براقش را پاک می کرد ، گفت 

  یه چیزی میگیا نه نه ... دیگه این کارا تکراری شده ... کلی باید ادا در بیاری تا یه شارژ گیرت بیاد ... بیا این هم یه  شارژ هزاری ایرانسل

  ... برو تو دختره ی چش سفید ، الان مشتری میاد ... تابشو نگاه کن ! چیزی هم که نپوشیدی زیرش - 

  "دیــــنـــگ "

  من برم بالاخره یکی دعوتمون کرد -

  مهتاب دوباره برگشت پشت پرده و مشغول چت شد 


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :